TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ A BAL1 AUTÓSISKOLA SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETŐ „B” KATEGÓRIÁS JÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tisztelt Ügyfelünk!

Ebben a tájékoztatóban elolvashatja a tudnivalókat a tanfolyamról és a vizsgákról, megtudhatja a képzés különböző díjait, a vállalási feltételeket és a jelentkezéssel kapcsolatos teendőket.

Képző szerv székhely: Bal1 Autósiskola  1034 Budapest, Bécsi út 125. 3. emelet, 18-as ajtó Kaputelefon: 35. Ügyfélfogadás és tanterem: 1032 Budapest, Bécsi út 211.

Telefon: 06 (20) 517 2068, Honlap: www.bal1.hu, E-mail: petoattila@bal1.hu, Cégforma: InfoCart-Team Bt. Cégjegyzékszám: 01 06 789704

Iskolavezető: Pető Attila Péter, ügyfélfogadó: Bal1 Autósiskola 1032 Budapest, Bécsi u. 211. ( Kedd és Szerda: 13:00 – 15:30, Péntek: 16.00-19.00)

A képző szerv azonosító száma: 3981

Működési engedély száma: KGHF/11913/-1/2021-ITM, Felnőttképzők nyilvántartási száma: B/2021/000972, Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 125. 3. emelet, 18-as ajtó

A tanfolyamra való felvétel módja:

a.) Egyrészt online, távollévők közötti szerződéskötéssel, a www.bal1.hu, vagy a jogositvany.com weboldal igénybevételével.

b.) Másrészt személyes találkozást igénylő módon: A tanfolyamra való felvétel az ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálati irodában a felnőttképzési szerződés kitöltésével történik. A tanfolyamra való beiskolázás a tanulóval megkötött a jogszabályi előírásoknak megfelelő, ha szükséges a törvényes képviselővel aláíratott írásbeli szerződés alapján történik.

A „B” kategóriás járművezetői képzés előírt egészségi alkalmassági feltétele:

A házi orvos által kiállított 1. alkalmassági csoportú orvosi alkalmassági igazolás.

A vizsgára bocsátás feltétele a orvosi alkalmassági igazolás megléte. A vizsgaigazolás kiadásának a feltétele, elsősegély-nyújtási ismeretekből tett sikeres vizsga, melyet a Magyar Vöröskereszt szervez.

A tanfolyamra történő felvétel

külön jogszabályokban meghatározott egészségi (házi orvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolás)
A BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelés (jelentkezési lap NYILATKOZAT rovatai)
legalább 8 általános iskolai végzettség.
17 éves életkornál legfeljebb fél évvel fiatalabb kor betöltése
A képző szerv nem iskolázhat be olyan tanulót, akiről a jelentkezés időpontjában – az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján- megállapítható, hogy a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg.
Vizsgára bocsátás feltételei:

Tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése
Az elméleti. majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámainak és az előírt 580 Km megtételének teljesítése, illetve az aktuális tandíjak befizetése: – a megfelelő összegű (később részletezett) vizsgadíj befizetése
Az elméleti vizsgánál 17 éves életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb kor betöltése
A gyakorlati vizsgánál 17 éves életkor betöltése

A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei:

Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül közlekedési alapismeretek vizsgát kell tenni, 1 éven belül pedig sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát kell tenni, mely két évig érvényes.
a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül az összes vizsgát le kell tenni. Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti.
5 sikertelen forgalmi vizsga után rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni, melyen a ’járművezetésre pszichológiailag alkalmas’ minősítés megszerzése után további pályaalkalmassági vizsgálatra a tanuló nem kötelezhető.
A vizsgaigazolást a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kiállítja, ha a vizsgázó eleget tett a vizsgakövetelményeknek és a külön jogszabályban meghatározott igazolást bemutatja.
Az elsősegélynyújtó tanfolyamról:

A vezetői engedély kiállításához szükséges igazolni az elsősegélynyújtó végzettséget. Felmentést nyer a vizsga alól, aki egészségügyi végzettséggel rendelkezik, vagy 1984. január. 1. után szerzett valamely járműkategóriában vezetői engedélyt, vagy járművezetői igazolványt.

Az elsősegélynyújtó tanfolyamot iskolánk szervezésében is, vagy egyéb úton de akár a Vöröskereszt szervezésében elvégezheti. Vizsgadíj: 15.500 Ft A vizsga szervezője a Magyar Vöröskereszt. (Magyar Vöröskeresztnek fizetendő)

A tanfolyam tantárgyai:

Elearning rendszerű elméleti oktatás:
E-learning képzés esetén a Szolgáltató által biztosított hozzáférés időtartama csomagtól függően 180- 240 nap, amely alatt 70-90 órát tölthet a rendszerben. Ennek túllépése esetén pótdíj ellenében többször is alkalmanként 30 napon belül további 10 órával hosszabbítható a hozzáférés. Az akkreditált e-learning keretrendszer által küldött regisztrációs e-mail megérkezését követően 90 nap áll rendelkezésre a tanfolyam elkezdésére.

A tanuló tudomásul veszi, hogy az e-learning tanfolyam igénybevétele esetén, az akkreditált e-learning rendszer által küldött regisztrációs e-mail alapján, az email megérkezésének napjától számított 30 napon belül a tanfolyamot megkezdi, azaz ténylegesen belép a távoktatási felületre, és a tananyag elsajátítását megkezdi. Amennyiben ez nem történik meg, a tanuló elfogadja, hogy a felnőttképzési szerződése érvényét veszti, kizárólag új felmőttképzési szerződés megkötése és új tanfolyami díj befizetését követően szerezhet jogosultságot az e-learning rendszerbe történő regisztrációra.

A tantárgyak óraszámai tantermi oktatás esetén: Közlekedési ismeretek (KRESZ): 16 óra; Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra: Járművezetés elmélete: 8 óra; Összesen: 28 óra. A tanuló a tantermi oktatás teljes óraszámán részt kell vennie, az esetleges hiányzást pótolnia köteles.

Az elméleti tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát kell tenni a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont vizsgabázisán, közlekedési ismeretek (KRESZ), járművezetés elmélete, valamint szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tantárgyból.

Gyakorlati oktatás:

Járműkezelési (alap-) oktatás: A jármű technikai kezelését, manőverezési feladatokat, valamint a jármű biztonsági ellenőrzését kell elsajátítani. A járműkezelési (alap-) oktatás alól felmentés nem adható. Forgalmi (fő-) oktatás: Különböző forgalmi körülmények között kell vezetni. A kötelező és az esetleges pótórák levezetése után lehet forgalmi vizsgát tenni. Kötelező (minimális) óraszámok: Alapoktatás: 9 óra: városi vezetés: 14 óra, országúti vezetés: 4 óra, éjszakai vezetés: 2 óra, forgalmi vizsga: 1 óra. Összesen: 30 óra. Egy tanóra időtartama: 50 perc.

A sikeres elméleti vizsga után kezdheti meg a tanuló a gyakorlati vezetést.

Az elméleti oktatás elearning formában történik. A tanuló, az elearning képzés alatt felmerült kérdések esetén kérhet konzultációt, előzetesn megbeszélt időpontban, melynek helyszíne a Bal1 Autósiskola ügyfélfogadó irodája: 1032 Budapest, Bécsi út 211.

A tandíj befizetésének módja: készpénzzel, átutalással vagy kártyás fizetéssel.

A tandíjat részletekben is lehet fizetni.

B kategóriás pénztárcabarát e-learning elméleti tanfolyam 45 000,- Ft (legszükségesebb, kötelező elméleti tananyag)

B kategóriás Alap + Elsősegély e-learning tananyag 54 000,- Ft

B kategóriás elméleti e-learning oktatás legteljesebb kiegészítőkkel ellátott tanfolyammal 74 000,- Ft (Elsősegély-nyújtási tanfolyam, Közlekedési ismeretek, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Járművezetés-elmélet, forgalmi vizsgára felkészítő anyag, budapesti vizsgaútvonalak videó anyaga, parkolások videó és animációs bemutatása)

B kategóriás angol nyelvű e-learning oktatás (Theoretical Training for Category B) 94 000,-Ft

Gyakorlati oktatás díjai

a kötelező minimum 29 vezetési óra (1450 perc), + 1 vezetési óra vizsga (további 60 perc), és 580 levezetett km.
A gyakorlati képzés díja 11 000 Ft/órától indul, oktatótól, gépjárműtől függően.

Tandíjak, vizsgadíjak fizetésének ütemezése

Beiratkozásnál a választott e-lerning tanfolyami díj, Theoretical Training for Category B angol nyelvű képzés esetén 94 000,- Ft.
Elméleti tanfolyam sikeres elvégzésekor, a elméleti vizsgára jelentkezéskor 4 600,- Ft. hatósági vizsgadíj.
Forgalmi vizsgára jelentkezéskor 11 000,- Ft hatósági vizsgadíj. Az elméleti és a gyakorlati vizsgadíjak befizetésekor az iskola további ügyintézési díjat számolhat fel.
Vezetési óradíj 11 000,- Forinttól. Egyéb, a fentiekben nem részletezett költség: Az elsősegélynyújtó tanfolyam vizsgadíja, 15 500,- Ft, amit a tanuló fizet be a Vöröskereszt felé.

További részletek: Gyakorlati oktatási óradíjak 10 óránként is fizethetők. Első 10 óra díja az első vezetési alkalomig rendezendő. A gyakorlati vezetésekről a számlát az autósiskola állítja ki. 

A költségek emelkedésével, vagy további kedvezmények adásával az átváltoztatás jogát fenntartjuk!

Mentesség egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól:
Mentességet élvez a szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tantárgy hallgatása és vizsgája alól az a tanuló, aki ilyen szakirányú végzetséggel rendelkezik. Az erről a végzettségről szóló bizonyítvány fénymásolatát az iskolavezető csatolja a jelentkezési laphoz és kérelmezi a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál a tanuló mentességét az adott tantárgy hallgatása és vizsgája alól.

Képzési igazolás tanuló áthelyezés esetén

A tanuló kérésére a képzési igazolást 3 munkanapon belül átadjuk vagy megküldjük a tanuló részére. A képzési igazolást az elbocsátó képző szerv tölti ki, melyen igazolja a tanuló által teljesített elméleti és gyakorlati óraszámokat. A befogadó képző szerv az igazolás egy példányát az átvételétől számított 10 napon belül elektronikus úton áthelyezteti a tanulót, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont elektronikus rendszerében

Az oktatás helyszínei:

Elméleti oktatás: E-learning formában, online. E-learning tanfolyamon résztvevők kérhetnek személyes konzultációt a tananyaggal kapcsolatban!

Konzultáció helyszíne: 1032 Budapest, Bécsi út 211., vagy online formában.

Járműkezelési oktatás, valamint forgalmi vizsga indulási helyek: 1033 Bp. Mozaik utca 5, vagy a Duna Plaza külső parkoló vizsgapálya, illetve 1043 Budapest, Berda József u. 15.

A képző szervnél szakoktatói képzés nem folyik.

Felügyeleti szerv: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 1119 Budapest Petzvál József u.39 / Telefon: +3613713030

Engedélyező hatóság: Építési és Közlekedési Minisztérium – 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. Postai cím: 1358 Budapest, Pf. 14. E-mail: info@ekm.gov.hu

 

A tanuló jogai és kötelezettségei:

A tanuló jogai:

Az iskola vállalt kötelességeinek számonkérése (a kötelességek nem teljesítése esetén a tanuló az iskolavezetőhöz fordulhat, ha így sem kap megfelelő jogorvoslást, akkor az illetékes felügyeleti szervhez)

A tanulónak joga és lehetősége, hogy a kötelezően előírt óraszámon felül vezetési órákat igényeljen. Ezek a „pótórák” vezetési óradíjai is 11 000,- forinttól vehetők igénybe.

A tanuló kötelességei:
Részvétel az összes elméleti foglalkozáson (hiányzás esetén az adott foglalkozás pótlása)
Felkészülés az elméleti vizsgákra
Pontos és a vezetéshez megfelelő megjelenés a gyakorlati órákon és a gyakorlati vizsgákon. (A 20 percet meghaladó késés és hiányzás, vagy az előre megbeszélt időpont 24 órán belüli, vagy hétvégi lemondása esetén az oktató “nem jelent meg” bejegyzéssel megtérítendő óraként jegyezi be a vezetési kartonba, a kimaradt óraszámnak megfelelően! Ezt a kötelező óraszám eléréséig pótolni kell)
A vizsgadíjak és azok megfizetésének a módja:
Elméleti vizsga: 4.600 Ft, Forgalmi vizsga: 11.000 Ft. Ezeket a díjakat az autósiskolában átvételi elismervény ellenében, vagy átutalással illetve kártyás fizetéssel szükséges befizetni. Az autósiskola átutalással fizeti meg az illetékes Közlekedési Alkalmasági és Vizsgaközpontnak.

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető. Részletes információk: https://www.allamkincstar.gov.hu/egyeb-lakossagi-ugyek/Egyeb_juttatasok/a-kozlekedesi-alapismeretek-tanfolyam-es-vizsga-dijahoz-nyujtott-tamogatas

A sikeres forgalmi vizsgát tett tanulóknak lehetőségük van az Első vezetői engedély AUTOMATIKUS hivatalbóli kiállítására. >Ennek pontos leírását ide kattintva érheti el<