VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

InfoCart-Team Bt.

Asz: 25327474-1-41 Cégjegyzék szám: 01 06 789704, Működési engedély száma: KGHF/11913-1/2021-ITM, Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2021/000972

Telefon: +36 (20) 517-2068, Honlap: bal1.hu, E-mail: petoattila@bal1.hu, Iskolavezető Pető Attila Péter: Iskolavezetői Oklevél száma: ISK-00020/17

Az ügyfélfogadó és tanterem címe: 1032 Budapest, Bécsi út 211. Telefon +36 (20) 517-2068

Ügyfélfogadási idő: kedden és szerdán: 13.00-tól 15.30 és pénteken 16.00-tól 19.00-óráig.

Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 125. 3. emelet 18. ajtó +36 (20) 517-2068

I. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

· külön jogszabályokban meghatározott egészségi (házi orvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolás), valamint a BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelés (jelentkezési lap NYILATKOZAT rovatai)

· alapfokú iskolai végzettség

· 17 éves életkornál legfeljebb félévvel fiatalabb kor betöltése

II. Vizsgára bocsátás feltételei:

· tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése

· az elméleti. majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámainak teljesítése, illetve az aktuális tandíjak befizetése: – a megfelelő összegű (később részletezett) vizsgadíj befizetése

· az elméleti vizsgánál 17 éves életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb kor betöltése

· a gyakorlati vizsgánál 17 éves életkor betöltése

III. Az elsősegélynyújtó tanfolyamról:

A vezetői engedély kiállításához szükséges igazolni az elsősegélynyújtó végzettséget az okmányirodában.

Felmentést nyer a vizsga alól, aki egészségügyi végzettséggel rendelkezik, vagy 1984. január 01. után szerzett valamely járműkategóriában vezetői engedélyt, vagy járművezetői igazolványt.

Elsősegély vizsga díja 16 000 Ft, melyet a Vöröskereszt szervezésében szükséges intézni és pénzügyileg rendezni.

IV. A tanfolyamról

1. Elearning elméleti oktatás:”B” kategória.

E-learning képzés esetén a Szolgáltató által biztosított hozzáférés időtartama a választott csomagtól függően 240 vagy 180 nap vagy, amely alatt 90 vagy 75 órát tölthet a rendszerben. Ennek túllépése esetén pótdíj ellenében többször is alkalmanként 30 napon belül további 10 órával hosszabbítható a hozzáférés.

Az elméleti e-learning tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát kell tenni a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont-nál, közlekedési ismeretek (KRESZ), járművezetés elmélete, valamint szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tantárgyból.

A sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg a gyakorlati oktatás.

2. Gyakorlati oktatás:

a., Alap oktatás: A jármű technikai kezelését, manőverezési feladatokat, valamint a jármű biztonsági ellenőrzését kell elsajátítani. A járműkezelési (alap-) oktatás alól felmentés nem adható.

b., Fő oktatás: Különböző forgalmi körülmények között kell vezetni. A kötelező és az esetleges pótórák levezetése után lehet forgalmi vizsgát tenni.

Kötelező (minimális) óraszámok:

alapoktatás: 9 óra, városi vezetés: 14 óra, országúti vezetés: 4 óra, éjszakai vezetés: 2 óra, vizsgák: 1 óra.

Összesen 30 óra 1 vizsgaórával. A tanóra időtartama: 50 perc.

3., Tandíj

A tandíjat részletekben is lehet fizetni.

B kategóriás pénztárcabarát e-learning tanfolyam 49 000,- Ft. (Alap elméleti tanfolyam)

B kategóriás Optimum e-learning tanfolyam 58 000,- Ft. (Alap tanfolyam + Elsősegély tanfolyam)

B kategóriás elméleti e-learning oktatás elsősegély tanfolyammal 74 000,- Ft (Elsősegély-nyújtási tanfolyam, Közlekedési ismeretek, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Járművezetés-elmélet, forgalmi vizsgára felkészítő anyag, budapesti vizsgaútvonalak videó anyaga, parkolások videó és animációs bemutatása)

B kategóriás angol nyelvű e-learning oktatás (Theoretical Training for Category B) 94 000,-Ft

Gyakorlati oktatás

· a kötelező minimum 29 vezetési óra, + 1 vezetési óra vizsga, és 580 levezetett km.

– Egy összegben történő, vagy részletfizetés esetén is: 11 000 Ft / órától

Tandíjak a befizetések ütemezésével:

1. befizetés: Beiratkozásnál a választott elméleti csomagnak megadott előleg,

További részletek: Gyakorlati oktatási óradíjak 10 óránként is fizethetők

Gyakorlati oktatás óradíja 10 óránként előre fizetendő az autósiskola irányába, melyről az autósiskola állítja ki a számlát. Pótóráknál a befizetés történhet alkalmanként is.

A költségek emelkedésével az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

4., Az oktatás helyszínei:

Elméleti oktatás: E-learning formában, online.

Elearning tanfolyamon résztvevők kérhetnek személyes konzultációt a tananyaggal kapcsolatban!

Konzultáció helyszíne: 1032 Budapest, Bécsi út 211.

Járműkezelési oktatás, valamint forgalmi vizsga indulási helye: 1033 Bp. Mozaik utca 5, vagy a Duna Plaza külső parkoló vizsgapálya.

V. A vizsgadíjakról

Elméleti vizsga: 4.600 Ft, Forgalmi vizsga: 11.000 Ft.

Vizsga ügyintézés adminisztráció díj felszámítható.

Ezeket a díjakat az autósiskola irányában szükséges számla ellenébenmegfizetni.

Elsősegély vizsgadíj 16 000,-Ft. Ezt az összeget a Vöröskereszt felé szükséges befizetni, nem tartozik a tanfolyam költségei közé. Az elsősegély vizsga összegén, a Vöröskereszt indoklás nélkül változtathat!

VI. Vállalási feltételek

Az iskola kötelességei

· a tanuló segítése a teljes képzés során

· a jelentkezéssel kapcsolatos teendők ismertetése a tanuló beiskolázása

· az elméleti tanfolyam szakszerű megtartása

· az iskola kapacitásának függvényében a tanuló járművezetésre való beosztása és gyakorlati oktatásának megkezdése

· a gyakorlati képzés szakszerű megtartása

· a tanulóval kapcsolatos képzési ügyek intézése (képzés, vizsgáztatás, áthelyezés stb.)

· a tanuló időbeni tájékoztatása (pl.: vizsgaidőpontok)

Az iskola jogai:

· a tanuló kötelességeinek betartatása.

· nem megfelelő viselkedés és a tanulói kötelességek nem teljesítése esetén a tanuló figyelmeztetése, súlyosabb esetekben a képzés megtagadása (ittasság, rendbontás. az oktatáshoz nem megfelelő ruházat és állapot stb.)

A tanuló kötelességei:

· részvétel az összes elméleti foglalkozáson (hiányzás esetén az adott foglalkozás pótlása)

· felkészülés az elméleti vizsgákra

· pontos és a vezetéshez megfelelő megjelenés a gyakorlati vizsgákon és a gyakorlati órákon. A 20 percet meghaladó késés, vagy hiányzás és 24 órán belül lemondott hiányzás esetén az oktató “Nem jelent meg” bejegyzéssel rögzíti a tényt a vezetési kartonba. Az így elmaradt vezetési alkalom megfizetendő! A kötelező óraszámok levezetéséig az elmaradt vezetési alkalmat pótolni kell!

A tanuló jogai:

· az iskola vállalt kötelességeinek számonkérése (a kötelességek nem teljesítése esetén a tanuló az iskolavezetőhöz fordulhat, ha így sem kap megfelelő jogorvoslást, akkor az illetékes felügyeleti szervhez)

VII. Egyéb fontos tudnivalók:

· A tanfolyam megkezdésétől számított kilenc hónapon belül meg kell történni az első elméleti vizsga eseménynek, és tizenkét hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie a tanulónak.

· A sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül az összes vizsgát le kell tenni.

· Öt sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálaton szükséges résztvenni, melynek eredményességétől függ a további gyakorlás lehetősége.

Szakfelügyeleti szerv: KAV Nonprofit Kft. Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (1119 Bp., Petzvál József u. 39.) Telefon: 06-1-371-3030 / Levélcím: 1507 Bp. 117 Pf.: 56