VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

InfoCart-Team Bt.

Asz: 25327474-1-41 Cégjegyzék szám: 01 06 789704, Működési engedély száma: KGHF/11913-1/2021-ITM, Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2021/000972

Telefon: +36 (20) 517-2068

Honlap: bal1.hu

E-mail: petoattila@bal1.hu

Iskolavezető Ludvig Imre.

Iskolavezetői Oklevél száma: ISK-00020/17

Az ügyfélfogadó címe:         1034 Budapest, Bécsi út 125. 3. emelet 18. ajtó, 35. kaputelefon, telefon +36 (20) 517-2068

Autósiskola címe:                 1034 Budapest, Bécsi út 125. 3. emelet 18. ajtó, 35. kaputelefon, telefon +36 (20) 517-2068

Ügyfélfogadási idő:              hétfőn, szerdán, csütörtökön 12.30-tól 14.30 és pénteken 17.00-tól 19.00-óráig.

Telephely:                             1034 Budapest, Bécsi út 125. 3. emelet 18. ajtó

I. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

·  külön jogszabályokban meghatározott egészségi (házi orvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolás), valamint a BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelés (jelentkezési lap NYILATKOZAT rovatai)

·  alapfokú iskolai végzettség

·  17 éves életkornál legfeljebb félévvel fiatalabb kor betöltése

II. Vizsgára bocsátás feltételei:

·  tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése

·  az elméleti. majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámainak teljesítése, illetve az aktuális tandíjak befizetése: – a megfelelő összegű (később részletezett) vizsgadíj befizetése

·  az elméleti vizsgánál 17 éves életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb kor betöltése

·  a gyakorlati vizsgánál 17 éves életkor betöltése

III. Az elsősegélynyújtó tanfolyamról:

A vezetői engedély kiállításához szükséges igazolni az elsősegélynyújtó végzettséget az okmányirodában.

Felmentést nyer a vizsga alól, aki egészségügyi végzettséggel rendelkezik, vagy 1984. január 01. után szerzett valamely járműkategóriában vezetői engedélyt, vagy járművezetői igazolványt.

Az elsősegély nyújtó tanfolyamot iskolánk szervezésében is, e-learning formában elvégezheti. Ennek összege 8.200 Ft, melyet a Vöröskereszt felé szükséges teljesíteni.

IV. A tanfolyamról

1.   Elearning elméleti oktatás:”B” kategória.

E-learning képzés esetén a Szolgáltató által biztosított hozzáférés időtartama 180 nap, amely alatt 75 órát tölthet a rendszerben. Ennek túllépése esetén pótdíj ellenében többször is alkalmanként 30 napon belül további 10 órával hosszabbítható a hozzáférés.

Az elméleti e-learning tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát kell tenni a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont-nál, közlekedési ismeretek (KRESZ), járművezetés elmélete, valamint szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tantárgyból.

A sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg a gyakorlati oktatás.

2.   Gyakorlati oktatás:

a.,    Alap oktatás: A jármű technikai kezelését, manőverezési feladatokat, valamint a jármű biztonsági ellenőrzését kell elsajátítani. A járműkezelési (alap-) oktatás alól felmentés nem adható.

b.,   Fő oktatás: Különböző forgalmi körülmények között kell vezetni. A kötelező és az esetleges pótórák levezetése után lehet forgalmi vizsgát tenni.

Kötelező (minimális) óraszámok:

alapoktatás: 9 óra: városi vezetés: 14 óra, országúti vezetés: 4 óra, éjszakai vezetés: 2 óra, vizsgák: 1 óra.

Összesen 30 óra 1 vizsgaórával. A tanóra időtartama: 50 perc.

3., Tandíj

A tandíjat részletekben is lehet fizetni.

Step & Go, B kategóriás e-learning elméleti képzés tandíj: 32 000,-Ft (Közlekedési ismeretek, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Járművezetés-elmélet (ehhez a tanfolyamhoz nem tartozik gyakorlati képzés, de kiegészítő szerződéssel utólag is részévé tehető)

B kategóriás elméleti e-learning oktatás díja 44 000,- Ft (Közlekedési ismeretek, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Járművezetés-elmélet)

B kategóriás elméleti e-learning oktatás elsősegély tanfolyammal 52 000,- Ft (Elsősegély-nyújtási tanfolyam, Közlekedési ismeretek, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Járművezetés-elmélet)

B kategóriás angol nyelvű e-learning oktatás (Theoretical Training for Category B) 59 000,-Ft

Gyakorlati oktatás

·  a kötelező minimum 29 vezetési óra, + 1 vezetési óra vizsga, és 580 levezetett km.

–  Egy összegben történő, vagy részletfizetés esetén is: 8 500 Ft / órától Összesen: 255.000 Ft.

Tandíjak a befizetések ütemezésével:

1. befizetés:                          Beiratkozásnál a választott elméleti e-learning tanfolyamhoz tartozó képzési díj befizetendő

További részletek:                Gyakorlati oktatási óradíjak 10 óránként is fizethetők.

Gyakorlati oktatás óradíjai 10 óránként előre fizetendő a gyakorlati szakoktatónál, a szakoktatóval kötött fizetési megállapodás alapján. Pótóráknál a befizetés történhet alkalmanként is.

A költségek emelkedésével az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

4., Az oktatás helyszínei:

Elméleti oktatás: E-learning formában, online.

Elearning tanfolyamon résztvevők kérhetnek személyes konzultációt a tananyaggal kapcsolatban!

Konzultáció helyszíne: 1034 Budapest, Bécsi út 125. 3. emelet, 18-as ajtó, kaputelefon: 35.

Járműkezelési oktatás, valamint forgalmi vizsga indulási helye: 1033 Bp. Mozaik utca 5, vagy a Duna Plaza külső parkoló vizsgapálya.

Választható típusok: Ford Focus, Suzuki Celerio, Honda Jazz, Mitsubishi ASX, Toyota Verso, Mitsubishi Colt.

 

V. A vizsgadíjakról

Elméleti vizsga: 4.600 Ft, Forgalmi vizsga: 11.000 Ft.

Elméleti vizsgához kapcsolódó vizsga-ügyintézési adminisztrációs díj: 1 000,-Ft

Ezeket a díjakat a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont pénztárában kell készpénzben befizetni és a nyugtát a vizsgára jelentéskor az oktatónak leadni.

Elsősegély vizsgadíj 8 200,-Ft. Ezt az összeget a Vöröskereszt felé szükséges befizetni, nem tartozik a tanfolyam költségei közé.

VI.                Vállalási feltételek

Az iskola kötelességei

·  a tanuló segítése a teljes képzés során

·  a jelentkezéssel kapcsolatos teendők ismertetése a tanuló beiskolázása

·  az elméleti tanfolyam szakszerű megtartása

·  az iskola kapacitásának függvényében a tanuló járművezetésre való beosztása és gyakorlati oktatásának megkezdése

·  a gyakorlati képzés szakszerű megtartása

·  a tanulóval kapcsolatos képzési ügyek intézése (képzés, vizsgáztatás, áthelyezés stb.)

·  a tanuló időbeni tájékoztatása (pl.: vizsgaidőpontok)

Az iskola jogai:

·  a tanuló kötelességeinek betartatása.

·  nem megfelelő viselkedés és a tanulói kötelességek nem teljesítése esetén a tanuló figyelmeztetése, súlyosabb esetekben a képzés megtagadása (ittasság, rendbontás. az oktatáshoz nem megfelelő ruházat és állapot stb.)

A tanuló kötelességei:

·  részvétel az összes elméleti foglalkozáson (hiányzás esetén az adott foglalkozás pótlása)

·  felkészülés az elméleti vizsgákra

·  pontos és a vezetéshez megfelelő megjelenés a gyakorlati vizsgákon és a gyakorlati órákon, (20 percet meghaladó késés és hiányzás esetén az oktató “Nem jelent meg” bejegyzéssel megtérítendő óraként jegyez be két órát, melyet pótolni szükséges)

A tanuló jogai:

·  az iskola vállalt kötelességeinek számonkérése (a kötelességek nem teljesítése esetén a tanuló az iskolavezetőhöz fordulhat, ha így sem kap megfelelő jogorvoslást, akkor az illetékes felügyeleti szervhez)

 

VII.              Egyéb fontos tudnivalók:

·  A tanfolyam megkezdésétől számított kilenc hónapon belül meg kell történni az első elméleti vizsga eseménynek, és tizenkét hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie a tanulónak.

·  A sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül az összes vizsgát le kell tenni.

·  öt sikertelen forgalmi vizsga után PÁV-ra kell menni, melynek eredményességétől függ a további gyakorlás lehetősége.

Szakfelügyeleti szerv: KAV Nonprofit Kft. Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (1119 Bp., Petzvál József u. 39.) Telefon: 06-1-371-3030

Levélcím: 1507 Bp. 117 Pf.: 56.