VÁLLALÁSI FELTÉTELEK


InfoCart-Team Bt.

Asz: 25327474-1-41 Cégjegyzék szám:

Telefon: +36 (20) 517-2068

Honlap: bal1.hu

E-mail: petoattila@bal1.hu

Iskolavezető Ludvig Imre.

Iskolavezetői Oklevél száma:ISK-00020/17

Az ügyfélfogadó címe: 1034 Budapest, Bécsi út 125. 3. emelet 18. ajtó, 35. kaputelefon, telefon +36 (20) 517-2068

Autósiskola címe: 1034 Budapest, Bécsi út 125. 3. emelet 18. ajtó, 35. kaputelefon, telefon +36 (20) 517-2068

Ügyfélfogadási idő: hétfőn, szerdán, csütörtökön 12.30-tól 14.30 és pénteken 14.30-tól 16.30-óráig.

Telephely: 1034 Budapest, Bécsi út 125. 3. emelet 18. ajtó

 

I. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

külön jogszabályokban meghatározott egészségi (házi orvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolás), valamint a BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelés (jelentkezési lap NYILATKOZAT rovatai) alapfokú iskolai végzettség 17 éves életkornál legfeljebb fél évvel fiatalabb kor betöltése

II. Vizsgára bocsátás feltételei:

tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése az elméleti. majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámainak teljesítése, illetve az aktuális tandíjak befizetése: – a megfelelő összegű (később részletezett) vizsgadíj befizetése az elméleti vizsgánál 17 éves életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb kor betöltése
a gyakorlati vizsgánál 17 éves életkor betöltése

III. Az elsősegélynyújtó tanfolyamról

A vezetői engedély kiállításához szükséges igazolni az elsősegélynyújtó végzettséget az okmányirodában.

Felmentést nyer a vizsga alól, aki egészségügyi végzettséggel rendelkezik, vagy 1984. január 01. után szerzett valamely járműkategóriában vezetői engedélyt, vagy járművezetői igazolványt.

Az elsősegély nyújtó tanfolyamot iskolánk szervezésében is, e-learning formában elvégezheti. ( Tanfolyamdíj: 7.000 Ft, vizsgadíj: 8.200 Ft. )

IV. A tanfolyamról

Elearning elméleti oktatás:”B” kategória.
E-learning képzés esetén a Szolgáltató által biztosított hozzáférés időtartama 90 nap, amely alatt 60 órát tölthet a rendszerben. Ennek túllépése esetén pótdíj ellenében többször is alkalmanként 30 napon belül további 10 órával hosszabbítható a hozzáférés. Az elméleti elearning tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát kell tenni a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont-nál, közlekedési ismeretek (KRESZ), járművezetés elmélete, valamint szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tantárgyból.

A sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg a gyakorlati oktatás.

Gyakorlati oktatás:
Alap oktatás: A jármű technikai kezelését, manőverezési feladatokat, valamint a jármű biztonsági ellenőrzését kell elsajátítani. A járműkezelési (alap-) oktatás alól felmentés nem adható.
Fő oktatás: Különböző forgalmi körülmények között kell vezetni. A kötelező és az esetleges pótórák levezetése után lehet forgalmi vizsgát tenni.
Kötelező (minimális) óraszámok:

alapoktatás: 9 óra: városi vezetés: 14 óra, országúti vezetés: 4 óra, éjszakai vezetés: 2 óra, vizsgák: 1 óra.

Összesen: 30 óra. A tanóra időtartama: 50 perc.

3., Tandíj

A tandíjat részletekben is lehet fizetni.

Elearning elmélet oktatás díja 38 000,- Ft (Közlekedési ismeretek, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Járművezetés-elmélet)

Elearning elméleti oktatás elsősegély tanfolyammal 46 000,- Ft (Elsősegély-nyújtási tanfolyam, Közlekedési ismeretek, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Járművezetés-elmélet)

 

Gyakorlati oktatás

a kötelező minimum 29 vezetési óra, + 1 vezetési óra vizsga, és 580 levezetett km.
Egy összegben történő, vagy részletfizetés esetén is: 6.500 Ft / órától Összesen: 195.000 Ft

 

Tandíjak a részletfizetési ütemezéssel :

1. részlet : Beiratkozásnál 38 000 Ft előleg, elsősegéllyel bővített tanfolyamot igénybe vevőknek 46 000,- Ft.

További részletek: Gyakorlati oktatási óradíjak 10 óránként is fizethetők. Gyakorlati oktatás óradíjait célszerű 10 órás részletekben fizetni.
Pótóráknál a befizetés történhet alkalmanként is.

A költségek emelkedésével az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

 

4., Az oktatás helyszínei:

Elméleti oktatás: E-learning formában, online.

Elearning tanfolyamon résztvevők kérhetnek személyes konzultációt a tananyaggal kapcsolatban!

Konzultáció helyszíne: 1034 Budapest, Bécsi út 125. 3. emelet, 18-as ajtó, kaputelefon: 35.

Járműkezelési oktatás, valamint forgalmi vizsga indulási helye: 1033 Bp. Mozaik utca 5, vagy a Duna Plaza külső parkoló vizsgapálya.

Választható típusok: Ford Focus, Suzuki Celerio, Honda Jazz, Mitsubishi ASX

 

A vizsgadíjakról

Elméleti vizsga: 4.600 Ft, Forgalmi vizsga: 11.000 Ft.

Ezeket a díjakat a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont pénztárában kell készpénzben befizetni és a nyugtát a vizsgára jelentéskor az oktatónak leadni.

Elsősegély vizsgadíj 8 200,-Ft. Ezt az összeget a Vöröskereszt felé szükséges befizetni.

 

Az iskola kötelességei

a tanuló segítése a teljes képzés során
a jelentkezéssel kapcsolatos teendők ismertetése a tanuló beiskolázása
az elméleti tanfolyam szakszerű megtartása
az iskola kapacitásának függvényében a tanuló járművezetésre való beosztása és gyakorlati oktatásának megkezdése
a gyakorlati képzés szakszerű megtartása
a tanulóval kapcsolatos képzési ügyek intézése (képzés, vizsgáztatás, áthelyezés stb.)
a tanuló időbeni tájékoztatása (pl.: vizsgaidőpontok)
Az iskola jogai:

a tanuló kötelességeinek betartatása.
nem megfelelő viselkedés és a tanulói kötelességek nem teljesítése esetén a tanuló figyelmeztetése, súlyosabb esetekben a képzés megtagadása (ittasság, rendbontás. az oktatáshoz nem megfelelő ruházat és állapot stb.)

A tanuló kötelességei:

részvétel az összes elméleti foglalkozáson (hiányzás esetén az adott foglalkozás pótlása)
felkészülés az elméleti vizsgákra
pontos és a vezetéshez megfelelő megjelenés a gyakorlati vizsgákon és a gyakorlati órákon, (20 percet meghaladó késés és hiányzás esetén az oktató “Nem jelent meg” bejegyzéssel megtérítendő óraként jegyez be két órát, melyet pótolni szükséges)

A tanuló jogai:

az iskola vállalt kötelességeinek számonkérése (a kötelességek nem teljesítése esetén a tanuló az iskolavezetőhöz fordulhat, ha így sem kap megfelelő jogorvoslást, akkor az illetékes felügyeleti szervhez)

Egyéb fontos tudnivalók:

A tanfolyam megkezdésétől számított kilenc hónapon belül meg kell történni az első elméleti vizsga eseménynek, és tizenkét hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie a tanulónak.
A sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül az összes vizsgát le kell tenni.
öt sikertelen forgalmi vizsga után PÁV-ra kell menni, melynek eredményességétől függ a további gyakorlás lehetősége.

Szakfelügyeleti szerv: KAV Nonprofit Kft. Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (1119 Bp., Petzvál József u. 39.) Telefon: 06-1-371-3030

Levélcím: 1507 Bp. 117 Pf.: 56.