KRESZ tanfolyam és vizsgadíjhoz nyújtott támogatás

Információ a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról:

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a 2018. július 1-jét követően a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, sikeresen letett elméleti vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó elméleti tanfolyam díjához támogatás igényelhető.

A támogatást az a személy veheti igénybe, aki a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres elméleti vizsgáját 2018. július 1-jét követően tette le, és a sikeres vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be. A támogatás összege az elméleti tanfolyam díjának és a sikeres elméleti vizsga hatósági díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 Ft.

A kérelem benyújtásához szükséges űrlapot innen töltheti le, melyet postai úton vagy ügyfélkapuval rendelkezőknek elektronikus úton kell eljuttatnia a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.

A kérvény benyújtásával egyidejűleg mellékelnie kell a díjak megfizetését igazoló dokumentumokat is. A Bal1 Autósiskola a díjfizetésekről a megadott számlázási névre szóló pénzügyi bizonylatot állít ki, melyet e-mailen megküldenek a tanulónak.

A benyújtott kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság bírálja el.